Audit & Controle

Audit & Controle

Het is van harte aan te bevelen om de ingerichte systemen en processen op functionaliteit periodiek te laten beoordelen. Consignium heeft voor u de externe auditor in huis om de systemen en processen in uw organisatie te beoordelen en te controleren. Na de rapportage volgen mogelijk nieuwe maatregelen ter verbetering binnen uw organisatie.

Plan, do, check, act-cyclus

De externe auditor werkt aan de hand van de bekende PDCA-cyclus. Deze cyclus zorgt voor een continue kwaliteitverbetering. PDCA staat voor (1) Plan: het plannen en beschrijven van de werkzaamheden/taken, (2) Do: uitvoeren van de vastgestelde werkzaamheden, (3) Check: controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals gepland en beschreven en (4) Act: vervolgens bijsturen waar nodig om te verbeteren. Vervolgens begint de cyclus opnieuw.

PDCA cyclus

Toepassing van het deze deming-cycle zoals het ook wordt genoemd is generiek. Dit kan toegepast worden bij privacy management, compliance proces management, klantbediening, etc.

Neem voor meer informatie contact op via info@consignium.nl of bel +31 (0)35 – 879 56 48.

Of plan nu een afspraak met ons!