AVG hulp

Het belang van de AVG

In een steeds sneller digitaliserende samenleving worden persoonsgegevens door steeds meer partijen verzameld en verwerkt. Denk maar eens aan de hoeveelheid persoonsgegevens die u dagelijks op het internet dient in te vullen.

Om misbruik van persoonsgegevens te voorkomen zijn er wetten en regels opgesteld die uw privacy beschermen. U moet er van uit kunnen gaan dat organisaties uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en er geen misbruik van maken.
Als organisatie geldt hetzelfde, maar dan andersom. U wilt dat personen uw organisatie vertrouwen met hun persoonsgegevens. Veel bedrijfsvoeringen werken nou eenmaal niet zonder de verwerking van persoonsgegevens. Om het vertrouwen van betrokkenen te bevorderen is het goed om hun privacy voorop te stellen. Lees meer in onze Privacy Management Whitepaper.

Datalekken

Het is een term die je inmiddels vaak voorbij hebt horen komen, maar wat is nou precies een datalek?

We spreken van een datalek als er persoonsgegevens onbedoeld of onrechtmatig in de handen komen van derden die geen toegang behoren te hebben tot de gegevens. Ook wanneer gegevens verloren zijn of onbedoeld verwijderd spreken we van een datalek.

De AVG legt organisaties in sommige gevallen en meldplicht op bij het veroorzaken van een datalek. Dit houdt in dat de toezichthouder geïnformeerd moet worden over het lek en de mogelijke gevolgen. De meldplicht kan ook gelden richting betrokkenen, wiens gegevens gelekt zijn.

Consignium kan uw organisatie helpen. Met onze Cyber Security expertise kunnen wij in de eerste plaats helpen door de kans op datalekken waar mogelijk te verkleinen. Daarnaast kan Consignium helpen met de afhandeling van datalekken na de ontdekking er van. Zo kunnen wij helpen bij uw meldplicht en de eventuele vervolgstappen om de schade te beperken.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) as a service

In bepaalde gevallen zijn organisaties verplicht een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen. Een FG heeft een onafhankelijke interne toezichthoudende functie binnen een organisatie. De FG ziet toe op de naleving van interne beleidsdocumenten en signaleert onrechtmatige verwerkingen. Daarnaast heeft een FG een adviserende functie. Een FG behoort bij ontwikkelingen van producten en diensten betrokken te worden om toe te zien op de privacy raakvlakken van het project, volgens de principes van Privacy by Design.

Wij kunnen de rol van de FG binnen uw organisatie vervullen. Consignium biedt namelijk een FG as a service dienst aan waarbij wij namens uw organisatie optreden als (plaatsvervangend) FG. Voor meer informatie over onze dienstverlening en tarieven kunt u hier terecht.

Liever een afspraak maken met een van onze experts? Klik dan hier.