Cyber Crime Risks

By in ,
Cyber Crime Risks

Op 1 april j.l. organiseerden we samen met Running IT een online bijeenkomst als gast van de Soester Zakenkring.

Met deze interactieve meeting gingen we in op de actualiteit van IT Security en risicomanagement en wat ondernemers daarmee kunnen in hun bedrijf.

De onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a.: Wat is IT Security, cybercrime, de actualiteiten, de soorten IT-risico’s zoals phishing, DDoS en ransomware en uiteraard besproken we de mogelijke oplossingen.

Cybercriminaliteit is Big Business

Cybercriminaliteit professionaliseert zich de afgelopen tijd in een rap tempo. Het beeld dat cybercriminelen technische whizzkids zijn die uit zijn op een zakcentje is inmiddels wel verleden tijd. Cybercriminaliteit is big business, uitgevoerd door goed georganiseerde criminelen die er veel geld mee verdienen. Zo betaalde de Universiteit van Maastricht rond de 200.000 euro aan hackers na een ransomware-aanval. En dit is slechts het topje van de ijsberg. Geschat wordt dat er miljarden euro’s verloren gaan aan deze illegale activiteiten. Wanneer er zo veel geld te verdienen valt, is het logisch dat deze wereld zich verder professionaliseert en criminelen op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen.

Een duurzame beheersing begint bij het in kaart brengen van de organisatie specifieke risico’s

Robert van Asch

Risicomanagement to the rescue!

Tijdens de online bijeenkomst zijn er naast de gevaren van cybercriminaliteit ook oplossingen besproken. Een duurzame beheersing van dit risico begint bij het in kaart brengen van de organisatie specifieke risico’s. Vervolgens wordt er per risico gekeken hoe het weggenomen of beperkt kan worden. Na implementatie van deze maatregelen wordt deze cyclus periodiek uitgevoerd. Aan de hand van deze stappen van risicomanagement krijgt de organisatie IT gevaren onder controle.

IT Security tips

De online deelnemers werden getrakteerd op diverse tips en tricks om dit vraagstuk beter het hoofd te bieden. Enkele open deuren, maar zeker effectief is bijvoorbeeld het inrichten van Multi Factor Authenticatie (MFA) en geen wachtwoorden opslaan in je internetbrowser.

Meer weten en de complete lezing ontvangen?

Klik hieronder om de volledige presentatie te downloaden.