Direct Marketing Infographic

By in ,
Direct Marketing Infographic

Door de groeiende maatschappelijke aandacht voor computercriminaliteit en datalekken groeit het besef dat organisaties veelvuldig persoonsgegevens verwerken. Privacy en de bescherming van persoonsgegevens is daarmee een belangrijk thema geworden. Sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 is dit besef nog meer gegroeid. 

Ook direct marketing speelt hier een belangrijke rol. Men vraagt zich af hoe organisaties gepersonaliseerde digitale reclame kunnen versturen en vinden het vervelend om telefonisch benaderd te worden voor marketingdoeleinden. Allebei de onderwerpen slaan op de verwerking van persoonsgegevens (al dan niet op grote schaal), waardoor direct marketing een privacygevoelig onderwerp is en voorlopig ook blijft.

e-Privacy Verordening

Onze maatschappij is de afgelopen jaren sterk veranderd door allerlei technologische ontwikkelingen. Hierdoor is binnen de Europese Unie het besef ontstaan dat wet- en regelgeving hierop aangepast dient te worden. Al gevolg hiervan heeft men besloten tot een voorstel voor een nieuwe Europese verordening te komen: de ePrivacy Verordening (ePV). Deze verordening zal de e-Privacyrichtlijn (ePR), welke uit 2002 stamt gaan vervangen. De ePV brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee, ook op het gebied van direct marketing. Zo zullen er belangrijke veranderingen worden doorgevoerd op het gebied van telemarketing en cookies. 

Direct Marketing spelregels

Hoe deze veranderingen er precies uitzien en wat dit betekent voor de werkwijze van direct marketeers is door Consignium onderzocht. Het onderzoek heeft onder andere geresulteerd in een Infographic met Direct Marketing spelregels. Graag delen wij deze met de lezers van onze website. Klik op onderstaande afbeelding om de Infographic te bekijken. 

Onze consultants zijn uiteraard beschikbaar voor vragen op dit gebied. 

Behoefte om te sparren over dit vraagstuk?  Vul het contactformulier in en wij bellen u met advies