Handvat Risk Control Framework Duurzaamheid (ESG)

By in ,
Handvat Risk Control Framework Duurzaamheid (ESG)

Op 10 maart 2021 treedt de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheidsrisico’s in de financiële sector in werking (de ESG-informatieverordening). In dit kader een whitepaper geschreven door Jan Douw, met handvatten voor het opzetten van een Risk Control Framework Duurzaamheid.

Nog een framework erbij …. of toch niet?

Het effectief beheersen van duurzaamheidsrisico’s staat inmiddels hoog op de agenda. Gedreven door ethisch normbesef (en dus goed corporate governance), maar zeker ook om schade door blootstelling aan deze risico’s te minimaliseren. Denk hierbij aan het verlies van klanten of simpelweg boetes.

Dit artikel biedt een handvat voor de praktische invoering/volwassenheidsstap van risicobeheersing op het gebied van duurzaamheid en wil hiermee bijdragen aan het maatschappelijk belang.

Na de eerste stappen nu versnelde volwassenheid

Jan Douw

Bedrijven maken een inhaalslag, zo ook de toezichthouders ondersteund door nieuwe wet- en regelgeving. Of we kijken naar de publieke opinie, signalen van de toezichthouders, of de uitkomsten van milieu en maatschappelijke studies; het gaat niet snel genoeg. Ondernemingen moeten zorgvuldiger toetsen of de duurzame koers aansluit bij de hedendaagse definities en kwalificaties van duurzaamheid. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de bedrijfsvoering, niet in de laatste plaats wanneer de benodigde kennis en capaciteit in een sneltreinvaart moet worden opgetuigd.

Veel nieuwe wet- en regelgeving wordt binnen afzienbare tijd doorgevoerd door wetgever en toezichthouder, omdat zij inzien dat de duurzaamheidsrisico’s van grote invloed kunnen zijn op de financiële stabiliteit van een individuele onderneming en het stelsel als geheel. Op transparante wijze zullen ondernemingen goed onderbouwde verantwoording moeten afleggen aan eindbeleggers en/of klanten, ook wanneer dit leidt tot extra werkzaamheden en stijgende kosten.

Benieuwd naar de complete whitepaper?

Klik hieronder om de volledige whitepaper te downloaden inclusief de bijlagen.