Compliance

Compliance


Nieuwe wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben voor de organisatie. Ook voor uw organisatie. Om geen onnodige risico’s te lopen en onnodige kosten te maken is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Wij spreken uit ervaring. Bij het door ons ontwikkelde compliance-traject worden alle maatregelen gestructureerd geïmplementeerd binnen uw organisatie zodat u snel voldoet aan de wet- en regelgeving en de bedrijfsactiviteiten normaal doorgaan.

Integrale en ‘onopvallende’ implementatie

Een belangrijke doelstelling bij compliancetrajecten is overbodige regels, processen en handelingen te voorkomen. We willen immers voldoen aan de wetten en regels maar ook de organisatie efficiënt en commercieel daadkrachtig houden. Consignium is erin gespecialiseerd om de implementatie van wet- en regelgeving bijzonder effectief en vaak onopvallend uit te voeren. Als onderdeel van onze integrale en vaak onzichtbare werkwijze zorgen wij voor efficiënte en lean-and-mean processen en heldere instructies. Maar ook geven wij u gevraagd en ongevraagd advies over maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het gewenste resultaat en u nieuwe kansen opleveren.

 

Wilt u meer weten over risicomanagement of wilt u met een register risicomanager praten voor een maatwerkoplossing, neem dan contact met ons op.