Financial Economic Crime (FEC)

Financial Economic Crime

Wanneer u handelt met buitenlandse bedrijven of particulieren kan het voorkomen dat u, of uw klanten, geconfronteerd worden met sanctiewetgeving. Een overtreding kan grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Consignium heeft de kennis in huis om alle sanctierisico’s in kaart te brengen, om daarna passende maatregelen te implementeren.

De experts van Consignium brengen het profiel van uw klant in beeld. Daarbij wordt een volledig risico-overzicht getoond dat verbonden is aan uw klant. Denk hierbij aan een analyse op het gebied van anti-witwassen en het voorkomen van terrorismefinanciering. Daarnaast detecteren de experts situaties waar veel contant geld in omgaat of waar vreemde betaalconstructies gebruikt worden. Het zijn momenten waar deskundigheid en professionaliteit gewenst is.

De strenge wetgeving zorgt voor een uitdaging en legt druk op uw organisatie. Consignium helpt u waar de uitdagingen het grootst zijn. Denk hierbij aan de volgende wet en regelgeving:

  • Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft);
  • Sanctiewet 1977;
  • Office of Foreign Assets Control vanuit de Verenigde Staten (OFAC).

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig op het gebied van Financial Economic Crime? Neem contact op met Consignium.