Financial Economic Crime (FEC)

Financial Economic Crime

Bij handel met het buitenland kan het zijn dat u, of uw klanten geconfronteerd wordt met sanctiewetgeving. Een overtreding kan grote impact hebben op de bedrijfsvoering. Wij hebben de kennis is huis om alle sanctierisico’s in kaart te brengen, om daarna passende maatregelen te implementeren.

Wij kunnen het profiel van uw klanten in beeld brengen, met daarbij een volledig overzicht van de risico’s welke verbonden zijn aan deze klanten. Denk hierbij aan het maken van een analyse op het gebied van anti-witwassen en terrorismefinanciering. Plekken waar veel contant geld in omgaat of waar vreemde betaalconstructies gebruikt worden en waar deskundigheid en professionaliteit gewenst is.

De uitdagingen vanuit de wetgeving zorgen voor druk op organisaties. Wij kunnen uw organisatie bij staan waar de uitdagingen het grootst zijn. Denk hierbij aan de volgende wet en regelgeving:

  • Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft)
  • Sanctiewet 1977
  • Office of Foreign Assets Control vanuit de Verenigde Staten (OFAC)

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig op het gebied van Financial Economic Crime? Laat het ons weten.