Implementatie wet- en regelgeving

Implementatie wet- en regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving kan ervoor zorgen dat het overzicht verloren gaat over welke voorwaarden nou écht van belang zijn. Daarnaast krijgt men te maken met het feit dat implementatietermijnen gelden waarbinnen de taak geklaard moet worden. De wetgever gaat ervan uit dat de zorgvuldig gekozen bewoordingen en nuances in wetsartikelen door iedereen worden begrepen en uitgevoerd. Hoe goed deze bedoelingen ook zijn, in de praktijk blijkt dat het invoeren van nieuwe wet- en regelgeving vaak lastig is en als moeilijk wordt ervaren.

U wilt ondernemen en vooruitlopen op de ontwikkelingen en mogelijkheden en bij voorkeur zo snel mogelijk voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Wij begrijpen dat.

Onze dienstverlening hebben wij zodanig ingericht dat wij op een aansluitende manier kunnen begeleiden bij de implementatie van wet- en regelgeving. Onze consultants verdiepen zich in de actualiteiten. Wij hebben ervaring op het gebied van grote compliance trajecten en kennen de financiële markt, de verhoudingen en de rol van de toezichthouders.

Vaak vanuit inhoud, maar ook vanuit diepgaande kennis en ervaring over de markt, geven wij sturing aan wetgevingstrajecten en zorgen wij dat de wetgeving toepasbaar is voor organisaties. Zo houdt u de focus op het inperken van risico’s en het financieel gezond houden van uw onderneming en ontzorgen wij op het gebied van (mogelijk) lastige wet- en regelgeving!

Wij hebben onder meer kennis en ervaring op het gebied van:

  • AVG/GDPR
  • Wwft / 4AMLD
  • Solvency II
  • Wet Financieel Toezicht (Wft)
  • Sanctiewet 1977
  • Sarbanes Oxley Act (Sox)
  • FATCA

Wilt u meer weten over een juridisch vraagstuk of wilt u met een consultant praten voor een maatwerkoplossing?
Laat het ons weten.