Crime

Crime

Met deze term wordt Economic Crime -economische criminaliteit- bedoeld. Hieronder wordt verstaan:

 • Financiële misdrijven;
 • Fiscale ontduiking;
 • Witwassen van gelden;
 • Financiering van terrorisme;
 • Ondermijning en strijdig handelen met (internationale) sanctieregels.

De wereld wordt door globalisering en digitalisering steeds kleiner. Hierdoor is economische criminaliteit door middel van exotische constructies eenvoudiger geworden. De hiaten tussen handelsverdragen en fiscale regels geven mogelijkheden tot ingewikkelde constructies die ruimte bieden tot niet-integere handelingen. Het antwoord hierop is toename van nationale en internationale wetgeving.

De wetgeving verlangt dat bedrijven, banken en particulieren hun verantwoordelijkheid nemen in het signaleren van economische criminaliteit en het beheersen van andere integriteitsrisico’s. Ondernemingen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende inspanning hebben geleverd om economische criminaliteit te voorkomen.

Voor financiele instellingen is het verplicht om, in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bijzondere financiele transacties te melden.

Internationale maatregelen en wetten

De EU-maatregel DAC6 legt verplichte informatie-uitwisseling op voor bedrijven met bepaalde organisatiestructuren en die transacties uitvoeren met een grensoverschrijdend karakter waarbij een EU-lidstaat is betrokken.

De wet ATAD2 (Anti Tax Avoidance Directive) voorkomt dat internationaal opererende ondernemingen kunnen inspelen op verschillen tussen de vennootschapsbelastingstelsels van landen.

Door de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn Mandatory Disclosure Rules (MDR)/DAC6 moeten intermediairs en/of belastingplichtigen potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies melden bij de Belastingdienst. Dit zijn fiscale constructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die mogelijk gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken.

Consignium is gespecialiseerd in:

 • Uitvoeren van Systematisch Integriteit Risico Analyse (SIRA). Dit is een verplicht onderdeel uit de Wwft.
 • Uitvoeren van een onderzoek Customer Due Dillence (CDD). Waaronder UBO’s, PEP’s, Source of Wealth, Source of Funds. Ook wel samengevat als Financial Economic Crime.
 • Implementatie van de vereisten met betrekking tot grensoverschrijdende fiscale constructies voortvloeiende uit Mandatory Disclosure Rules (MDR), Anti-Tax Avoidance Directive 2 (ATAD2) en Directive on Administrative Coöperation (Dac6).
 • Digital Forensics.
 • Transactie monitoring en analyses. Uitvoeren van uitgebreide verwachte en uitgevoerde transactiepatronen
 • Trainen van medewerkers om te voldoen aan de Wet te voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (Wwft) en Sanctiewet (Sw)

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig op het gebied van Economic Crime? Neem contact op met Consignium of maak een afspraak met een expert.