Transactiemonitoring (TM)

Transactiemonitoring, Expected Transaction Profiling en FIU-meldingen

Transactiemonitoring (ook wel TM) is het anti-witwasbeleid binnen een organisatie. Transactiemonitoring stelt een organisatie in staat om het potentiële risico van de klant te bepalen. Het effectief beheersen maakt het mogelijk om financieel-economische criminaliteit in een vroeg stadium te herkennen. Ook draagt het monitoren van transacties bij aan het voldoen aan de meldingsplicht.

Van TM tot FIU-meldingen

Instellingen die onder de Wwft vallen dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en diens verrichte of voorgenomen transacties. Daarbij dient de instelling bijzondere aandacht te besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen. Denk aan het monitoren van ongebruikelijke- en risicovolle transactiepatronen. Transactiemonitoring dient plaats te vinden zodat een instelling kan beoordelen of transacties van de cliënt overeenkomen met de kennis die de instelling heeft en het risicoprofiel van de cliënt. Dit speelt een grote rol in het kader van de meldingsplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.

Transactieprofilering

Voor de bepaling van het risicoprofiel van een cliënt dienen instellingen een transactieprofiel op te stellen op basis van de verwachte transacties of het verwachte gebruik van de rekening van een cliënt. Dit wordt ook wel ‘Expected Transaction Profiling’ (ETP) genoemd. Door een transactieprofiel op te stellen kunnen instellingen monitoren dat de transacties die verricht worden, overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en het risicoprofiel van de cliënt en daarmee beoordelen of transacties afwijken. Deze ongebruikelijke transacties dienen vervolgens te worden gemeld bij de FIU-Nederland.

Consignium biedt verschillende diensten aan die uw organisatie kunnen ondersteunen bij transactiemonitoring. Zo kan Consignium uw organisatie onder andere helpen bij:

  • Het uitvoeren van een integriteitsrisicoanalyse (SIRA);
  • Wwft-implementatietrajecten;
  • Procesoptimalisatie op het gebied van het melden van ongebruikelijke transacties;
  • Ondersteuning bij het uitvoeren van TM en ETP-projecten;
  • Leveren van (tijdelijke) capaciteit van TM en ETP analisten.

Bent u benieuwd naar wat Consignium voor u kan betekenen?

U kunt terecht bij Robert van Asch of een van de andere experts van Consignium