Inrichting ISO 27001

By in
Inrichting ISO 27001

Om een snel groeiende IT-organisatie klaar te maken voor verdere doorgroei van grootschalige (overheids)projecten hebben we deze organisatie ondersteund bij de uitvoering van een ISO 27001 implementatietraject. Het traject startte met een wenseninventarisatie en een inventarisatie van de aanwezige documentatie. Vervolgens is het gehele beleid en organisatie van het ISMS (Information Security Management System) opgezet en geïmplementeerd. Daarbij zijn procedures en werkinstructies gedocumenteerd en hebben we geassisteerd bij de evaluatie van de prestaties door de interne, alsmede externe auditor. Een systeem van continu verbeteren is opgezet en we ondersteunen deze klant sindsdien jaarlijks bij de interne audit.