GRC

GRC

Met GRC worden de drie fundamentele onderdelen van uw organisatie bedoeld. GRC staat voor Governance, Risk en Compliance. De GRC-elementen zijn aan elkaar verbonden en geven de organisatie, bij zorgvuldige inrichting, grip voor beheersing en besturing.

Governance

Governance beschrijft de algehele managementbenadering waarmee de managementlagen de organisatie aansturen en controleren. Elementen die hieronder worden verstaan zijn de hiërarchische inrichting, beleidsbepalingen, controle structuren en middelen, managementinformatie, bedrijfsprocessen.

Goede inrichting van governance zorgt voor de juiste managementinformatie. Hiermee heeft het management de middelen om volledig, accuraat en tijdig te kunnen acteren. Zo kan de gewenste strategie uitgevoerd worden.

Meer over governance of meer over audit en controle

Risk

De weerbaarheid, de daadkracht en de reputatie van de organisatie wordt versterkt door risicomanagement. Het is een middel om op effectieve en efficiënte manier de organisatiedoelstellingen te behalen

De analyses van Consignium brengen alle risico’s en kansen gestructureerd en op heldere wijze in kaart. Hierbij ontwikkelen de experts van Consignium een gedetailleerd stappen- en implementatieplan zodat deze tot het gewenste niveau beheerst worden.

Meer over Risk Management

Compliance

Compliance gaat, simpel gezegd, over het voldoen aan interne en externe wet- en regelgeving. Iedere organisatie heeft een wettelijk kader om aan te voldoen. De ene sector is wat uitgebreider dan de ander. Daarnaast zijn er normen uit de branche of normen die door de organisatie zelf geadopteerd zijn (zoals een keurmerk). Uw organisatie is compliant wanneer deze vereisten zorgvuldig zijn ingericht en dat u ook aan de bewijzen voor inrichting kunt voldoen.

Meer over Compliance

Plannen, uitvoeren, controleren en verbeteren

Bij een continu verbeterproces is het belangrijk om een zogenoemde Deming-cycle of PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) in te richten. Het concept is eenvoudig. U bepaalt wat u met uw organisatie wilt realiseren en hiervoor maakt u plannen (Plan). Dit plan implementeert u en wordt in de praktijk gebracht (Do). Vervolgens toetst u of u het juist doet (Check) en waar het beter kan gaat u verbeteren (Act). Het resultaat is uiteindelijk een organisatie die loopt als een geoliede machine.

Meer over Improvement Mamangement

Uiteraard is de praktijk soms wat weerbarstiger en is advies van de professionals van Consignium waardevol. Waarom loopt het proces zo stroef? Kan het proces niet efficienter? Waarom lukt het niet om compliant te zijn? Hoe krijg het management betere grip op de organisatie? Kortom; tijd om een afspraak te maken voor een reflectiegesprek.