Governance

Governance

Wanneer het goed gaat en uw bedrijf groeit snel, of wanneer nieuwe teams ingericht worden, is de kans groot dat niet stil wordt gestaan bij het zorgvuldig inrichten van de interne organisatie.

In het begin levert dit vaak geen probleem op. Wanneer de groei doorzet komen de vraagstukken over wijze van besturen, verantwoordelijkheden, doelen en processen. Het zorgvuldig inrichten van deze vraagstukken wordt door veel organisaties lastig gevonden. Vooral het fris en objectief naar dit vraagstuk te kijken. Een externe consultant kan zijn kennis, ervaring en een objectieve blik meenemen om de meeste effectieve inrichting te adviseren. Hierbij kunnen ook de aanpalende vraagstukken ingericht worden zoals het vaststellen van procesketens, RACI’s, beleidsvorming, taken en verantwoordelijkheden.

Met de inrichting van een volwassen interne organisatie zorgt u voor een stevig fundament om verdere doorgroei mogelijk te maken. Een waardevolle investering!

Onze managing partners adviseren u graag bij uw Governance vraagstuk.

Wilt u meer weten? Neem contact op.