ISO normering

ISO normering

Wanneer u structuur wilt aanbrengen in uw organsiatie is het van belang om te voldoen aan geldende (internationale) normen. Het is mogelijk dat uw organisatie al de nodige maatregelen heeft genomen om informatie te beschermen, maar de kans bestaat dat de samenhang ontbreekt. De consultants van Consignium assisteren bij, en creëren samenhang met de  implementatie van onder meer  ISO 27001, ISO 9001 of ISO 31000.

Op het moment dat uw organisatie zich certificeert voor de ISO 9001 (kwaliteitseisen) of ISO 27001 (informatiebeveiliging), toont u dat de informatiebeveiliging aan de geldende norm voldoet. Daarnaast adviseren en helpen de consultants van Consignium bij de inrichting van de risicomanagement-methodiek. Dit valt onder de ISO 31000.

Met het inschakelen van de professionals van Consignium zet u de eerste stap naar een organisatie die aan de geldende normering gaat voldoen. Vanaf de eerste scan, tot het opzetten van beleidsstukken, het aanbrengen van structuur en het implementeren van beleid.

Aanpak ISO Implementatie

De start is een nulmeting en daarna inventariseren de consultants de maatregelen die nodig zijn om tot een positieve audit te komen. Hierbij kan assistentie verleend worden bij zowel de interne als externe audit. Consignium beschikt over een breed netwerk en strategische partnerships die ingezet kunnen worden.

De ondersteuning van Consignium sluit aan bij de cultuur van uw organisatie. Een groot deel van het werk nemen de consultants voor hun rekening. Wilt u zelf het project uitvoeren? Dat is uiteraard ook mogelijk.

Uw wens is altijd leidend. Samen met Consignium komt u tot een optimale inregeling van uw informatiebeveiliging waarmee de eerste stappen zijn gezet naar certificering.

De whitepaper van Consignium over ISO normeringen kunt u hier downloaden.

Benieuwd naar customer stories? lees meer

Of maak een afspraak met een van onze experts.