Van transactiemonitoring tot FIU-meldingen

By in ,
Van transactiemonitoring tot FIU-meldingen

Instellingen die onder de Wwft vallen, dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de zakelijke relatie en de verrichte of voorgenomen transacties. Daarbij dient de instelling bijzondere aandacht te besteden aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen.

Transactieprofilering

Voor de bepaling van het risicoprofiel van een cliënt dienen instellingen een transactieprofiel op te stellen op basis van de verwachte transacties of het verwachte gebruik van de rekening van een cliënt. Dit wordt ook wel ‘Expected Transaction Profiling’ (ETP) genoemd. Door een transactieprofiel op te stellen kunnen instellingen monitoren dat de transacties die verricht worden, overeenkomen met de kennis die de instelling heeft van de cliënt en het risicoprofiel van de cliënt en daarmee beoordelen of transacties afwijken. Deze ongebruikelijke transacties dienen vervolgens te worden gemeld bij de FIU-Nederland.

Voor meer informatie lees verder op de pagina Transactiemonitoring

Bron afbeelding: Photo by Stephen Dawson on Unsplash