Jaarlijkse IT-check: hoe veilig is uw IT-omgeving?

By in
Jaarlijkse IT-check: hoe veilig is uw IT-omgeving?

Hoe veilig is uw IT-omgeving?

IT-security of cyber security is tegenwoordig één van de grootste beveiligingszorgen van menig ondernemer. Bovendien willen klanten, banken en verzekeraars vandaag de dag graag weten of een bedrijf weerbaar is tegen hackers voordat er met een bedrijf in zee wordt gegaan.

De IT-infrastructuur vormt het fundament van een organisatie, zowel intern als in het contact met de klant. Als er geen grip en controle is op de IT-omgeving van een organisatie, kan de continuïteit van een organisatie in gevaar komen. Bovendien verandert het risicoprofiel van een gemiddelde organisatie in hoog tempo en brengen nieuwe risico’s met zich mee. Denk hierbij aan phishing, hacken, ransomware, DDos-aanvallen en datalekken.

Een jaarlijkse veiligheidscontrole op de IT-systemen van een organisatie kan het verliezen van grip en controle voorkomen. Met een dergelijke controle kunnen organisaties in de toekomst aanvullende zekerheid krijgen over de weerbaarheid van hun IT-infrastructuur. Aan de hand van een IT-check kunnen bedrijven aantonen dat zij voldoende beschermd zijn tegen cyberaanvallen en dat de beveiliging van hun IT-infrastructuur is voorbereid op de toekomst.

Hoe zeker bent u van de digitale weerbaarheid van uw organisatie? Een jaarlijkse IT-check kan u helpen eventuele onzekerheden hieromtrent weg te nemen. Onderstaand leest u over het belang van een dergelijke IT-check. Ook leest u wat Consignium daarin voor u zou kunnen betekenen.

Kwetsbaarheden IT security blootleggen

Om grip en controle op uw IT-infrastructuur te krijgen, is het van belang om allereerst de kwetsbaarheden en bijbehorende risico’s in kaart te brengen. Veelvoorkomende kwetsbaarheden zijn verouderde protocollen, misconfiguraties of fouten in validaties en autorisaties. Mogelijke gevolgen hiervan zijn: uitval van systemen, lagere productiviteit en ontevreden klanten.

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook zeker voor cybercrime en andere informatiebeveiligingsincidenten. Inzicht in deze risico’s maakt het eenvoudiger om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten. Bovendien stelt het u in staat om te voldoen aan eventuele eisen van de toezichthouder.

Goed inzicht in de risico’s zorgt er voor dat u zelf een afgewogen keuze kunt maken over de maatregelen (en bijbehorende investeringen) die u dient te nemen en welke risico’s u accepteert. Op deze manier kun u proactief uw IT-omgeving beveiligen.

 

Security awareness heeft continue aandacht nodig

Security awareness is naast het in kaart brengen van kwetsbaarheden van essentieel belang voor uw organisatie. Wanneer u geconfronteerd wordt met datalekken, een besmetting met ransomware of andere beveiligingsincidenten, kan u bedrijf in grote problemen komen. Zo kunt u data verliezen, kan de operatie stil komen te liggen, boete krijgen van een toezichthoudende autoriteit of imagoschade oplopen. Veel van deze cybersecurity incidenten en bijbehorende problemen zijn het gevolg van menselijk handelen. Werknemers zijn namelijk de zwakste schakel in de informatiebeveiliging van een bedrijf.

Goed opgeleid personeel zorgt voor meer veiligheid en is essentieel als u de bovengenoemde problemen wilt voorkomen. Bovendien zorgt dit ervoor dat u compliant bent aan wet- en regelgeving zoals de AVG. U kunt uw personeel opleiden in de strijd tegen cybercriminaliteit door het organiseren van periodieke of doorlopende trainingen.

Traditionele awareness-trainingen zijn echter niet meer voldoende. Hackers zijn doorlopend bezig met het ontwikkelen van nieuwe technieken en manieren om beveiligingsmechanismen te omzeilen. Medewerkers moeten continu getraind worden. Een trainingsvoorbeeld is een periodiek gesimuleerde phishing-aanval. Hiermee wordt bewustwording en gedragsverandering bewerkstelligd.

 

Sterke IT-systemen zijn belangrijk voor de toekomst

Een sterk en gezond IT-systeem is hoe dan ook van groot belang voor organisaties. In Nederland zijn we bovendien extra kwetsbaar. Nederland is namelijk één van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld. Daarom is het ook voor banken en investeerders een must om in de toekomst zeker te kunnen zijn dat een bedrijf waarin geïnvesteerd wordt digitaal sterk is.

Een IT-check kan een organisatie extra werk opleveren. Tegelijkertijd zal het ook een hoop werk besparen. Cybersecurity is geen eenmalige oefening. Mogelijke bedreigingen ontwikkelen zich namelijk razendsnel. Beveiligingsrisico’s moeten constant in kaart worden gebracht en beveiligingsmaatregelen moeten waar nodig worden aangepast.

Als uw systemen gehackt worden en uw bedrijfs- en/of klantgegevens op straat komen te liggen, kan dit tot gevolg hebben dat u grote financiële schade loopt. De IT-check van Consignium kan dit voorkomen. Wij kunnen u na afloop van de IT-check bovendien helpen met het opzetten van een goede basis in de vorm van een IT-risk en control framework. Dit control framework is gebaseerd op geldende ISO-normen (ISO 27001). Door middel van dit framework helpen wij u om in control te zijn over uw IT-risico’s.

Bent u benieuwd of uw IT-infrastructuur en IT-security op orde is? Wij kunnen u hierover adviseren. De experts van Consignium  kunnen uw IT-security risico’s identificeren, kwantificeren en prioriteren. Consignium geeft u daarnaast inzicht in wat u heeft, zodat u weet wat u moet beveiligen. Hiermee brengen wij uw IT-security tot een volwassen niveau, waarbij wordt gehandeld vanuit de mogelijke risico’s die uw organisatie loopt en u dus een goed beleid kunt vormen in plaats van het ad-hoc oplossen van IT-kwetsbaarheden.  

Hierbij wordt een systematische en pragmatische aanpak gehanteerd. Per risico wordt bepaald hoe dit kan worden gemitigeerd. Wij gaan bij het verbeterproces uit van de beleidsmatige kant (denk aan procedures, beleid, autorisaties). De IT-oplossing wordt samen met de IT-partner aangepakt. Uiteindelijk wordt een integraal plan ingericht voor optimalisatie van uw IT-security.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken, klik hier.