Witwassen wordt harder aangepakt

By in
Witwassen wordt harder aangepakt

Het ministerie van financiën heeft vaart gezet achter de aanpak van witwassen. Uit een aanmeldbrief van minister Hoekstra aan de voorzitter wordt een overzicht gepresenteerd van wetsvoorstellen die in de komende kabinet periode waarschijnlijk aangeboden zullen worden voor behandeling.

De wetvoorstellen bevatten onderdelen uit het plan van aanpak van witwassen die is gepresenteerd in juni dit jaar. Uit dit plan blijkt dat de volgende punten bereikt moeten worden:

  • Meer transparantie over juridische entiteiten en constructies door bijvoorbeeld de UBO-registers vanaf 2020;
  • Verbod op contant geld vanaf € 3.000, – euro voor handelaren vanaf 2021;
  • Europees inzetten op afschaffing € 500,- euro biljet;
  • Regulering van crypto-aanbieders vanaf 2020;
  • Aanscherping wettelijke kaders BES-eilanden;
  • Doorlopend nieuwe risico’s in beeld en waar mogelijk aanpak hiervan voor de evaluatie door de FATF in 2021.

Wwft, hoe zit dat?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft als doel het voorkomen van witwassen. Dit om de integriteit van de financiële markten te waarborgen. De Wwft kent een risico georiënteerde benadering.  Instellingen moeten dus zelf een inschatting maken van de risico’s die bepaalde cliënten of producten met zich meebrengen en schept de mogelijkheid inspanningen aan te passen.

Uit het overzicht blijkt dat de volgende onderwerpen intern voorbereid worden of worden voorgelegd aan de 1e of 2e Kamer voor plenaire behandeling:

Wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn

Een groot deel van de richtlijn wordt geïmplementeerd. Het betreft niet de 5e anti-witwasrichtlijn, maar een wijziging van de 4e anti-witwasrichtlijn. Met dit wetsvoorstel wordt het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme gereguleerd. Deze worden in overeenstemming gebracht met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).

Registratie uiteindelijke belanghebbende van trust en soortgelijke juridische entiteiten

Uit de vierde anti-witwasrichtlijn vloeit een verplichting voort voor de EU-lidstaten. Deze houdt in dat dat er een centraal register bijgehouden moet worden van uiteindelijke belanghebbende (UBO, Ultimate Beneficial Owner). In dit register worden trusts en soortgelijke juridische entiteiten opgenomen.

Wet aanpak witwassen

In dit wetsvoorstel worden de maatregelen uit het plan van aanpak witwassen van juni 2019 geïmplementeerd. Het gaan dan om de maatregelen die hierboven zijn genoemd. Bijvoorbeeld het verbod op contante betalingen boven € 3.000,- euro.

Nieuwe wetten en regelingen komen er dus aan. Houd onze website in de gaten zodat u geïnformeerd blijft. Vragen? Neem contact op. Wij helpen u graag verder. 

Bron: Bron: Rijksoverheid.nl, (foto) Unsplash.