Privacy

Privacy

Bij dit thema spelen naast begrippen privacy, ook privésfeer of persoonlijke levenssfeer een rol. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht, maar.. privacy is meer dan een juridisch begrip!

Nothing to hide?

Door de toenemende digitalisering krijgen organisaties steeds vaker te maken met privacyvraagstukken. Recentelijk is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, naar verwachting zal de wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zich blijven ontwikkelen. Het niet goed omgaan met persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee, die de organisatie veel schade kunnen berokkenen.

De consultants van Consignium helpen uw organisatie graag met het oplossen van vragen op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Wij staan snel klaar en werken op plug-and-play basis.

Wij informeren u uitgebreid over de Autoriteit Persoonsgegevens of over geldende privacywetgeving, maar kijken verder dan alleen wetboeken. Wij maken een vertaalslag voor uw organisatie en denken mee over hoe u privacy op een praktische manier in uw organisatie kunt implementeren.

Lees verder op onze website hoe wij uw organisatie hierin kunnen begeleiden of neem contact op.