Koningsweg 2-30, Soest, Tel.: 035-879 56 48

Privacy

Nothing to hide?

Privacy, privésfeer of persoonlijke levenssfeer is zoals Van Dale omschrijft: “de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn”. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht, opgenomen in artikel 10 van de Grondwet. In dat artikel staat dat iedereen het recht heeft om in de beslotenheid van zijn persoonlijke levenssfeer met rust gelaten te worden en bijvoorbeeld niet te worden afgeluisterd. Onder persoonlijke levenssfeer moet onder meer het huis, communicatie via telefoon of e-mail, zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens en lichamelijke integriteit worden verstaan.

Privacy is meer dan een juridisch begrip en een grondrecht!

Door de toenemende digitalisering en de naderende Algemene verordening gegevensbescherming krijgen organisaties steeds vaker te maken met privacyvraagstukken. Het niet goed omgaan met persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee, die de organisatie veel schade kunnen berokkenen. De privacy experts van Consignium helpen u graag met het oplossen van uw privacy-vragen.

Bekijk hier wat onze privacy officers voor u kunnen doen.

Hebt u vragen? U mag al uw privacy-vraagstukken ‘over de schutting gooien’ bij ons. De experts van Consignium staan voor u klaar en werken op plug-and-play basis. Wij informeren u uitgebreid over de Autoriteit Persoonsgegevens of over de nieuwe privacywetgeving, maar kijken verder dan alleen wetboeken. Wij maken een vertaalslag voor uw organisatie. Wij denken met u mee over hoe u privacy op een praktische manier in uw organisatie kunt implementeren. Neem vandaag nog contact met ons op via het contactformulier of via +31 (0)35 – 879 56 48.