Privacy

Privacy

Het thema privacy behelst, naast privacy, privésfeer en persoonlijke levenssfeer. Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht, maar…privacy is meer dan een juridisch begrip!

Nothing to hide?

Door de toenemende digitalisering krijgen organisaties voortdurend te maken met privacyvraagstukken. Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verwachting is dat de wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zich blijven ontwikkelen. Het onjuist omgaan met persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Deze kunnen de organisatie veel schade berokkenen.

De consultants van Consignium helpen uw organisatie graag met het oplossen van vragen op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met kennis en ervaring staan zij klaar en er wordt gewerkt op plug-and-play basis.

Consignium informeert u uitgebreid over de Autoriteit Persoonsgegevens of over geldende privacywetgeving. Hierbij wordt verder gekeken dan het wetboek. De experts maken een vertaalslag voor uw organisatie en denken mee over hoe u privacy op een praktische manier in uw organisatie kunt implementeren.

Lees verder op de website hoe Consignium uw organisatie hierin kan begeleiden of neem contact op. Of maak direct een afspraak.