Audit & Controle

Audit & Controle

Periodiek de ingerichte systemen en processen door een externe auditor laten beoordelen op functionaliteit verdient aanbeveling. Hieruit volgen mogelijk nieuwe maatregelen ter verbetering van het Privacy Management binnen uw organisatie.

Naast het volledig inrichten van de AVG Compliance en de begeleiding hierin heeft Consignium ook Partners ter beschikking staan welke als externe auditor optreden. Door het uitvoeren van regelmatige checks kan worden geëvalueerd of de genomen maatregelen voldoende waarborging bieden.

Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijken en/of Verwerkers kunnen wij tevens audits uitvoeren.

Neem voor meer informatie contact op via privacy@consignium.nl of bel +31 (0)35 – 879 56 48.