Koningsweg 2-30, Soest, Tel.: 035-879 56 48

PIA uitvoeren

Privacy Impact Assessment (PIA)

Een Privacy Impact Assessment (PIA) legt de privacy-risico’s bloot van nieuwe of bestaande verwerkingen van persoonsgegevens en draagt bij aan het vermijden of verminderen van deze privacy-risico’s. Met een PIA wordt op systematische wijze in beeld gebracht hoe groot het risico is dat de privacy van betrokken personen van wie gegevens worden verwerkt, wordt geschaad, waar zich de risico’s voordoen en welke gevolgen daaraan voor hen zijn verbonden.

Een PIA stimuleert u om na te denken over vragen als:

 • Wat is de impact van het beoogde project op de privacy van betrokkenen?
 • Wat zijn de risico’s voor de betrokkenen en voor de organisatie?
 • Is er ook een aanpak mogelijk die minder gevolgen heeft voor de privacy?

 

Het uitvoeren van een PIA heeft onder meer de volgende doelen:

 • Het in kaart brengen van privacy-issues en noodzakelijke verbeteringen
 • Het voorkomen van kostbare aanpassingen in processen, herontwerpen of zelfs stopzetten van projecten;
 • Het verminderen van de gevolgen van toezicht en handhaving;
 • Het verbeteren van de kwaliteit van gegevens;
 • Het verbeteren van de dienstverlening en besluitvorming;
 • Het verhogen van privacy-bewustzijn binnen de organisatie;
 • Het verhogen van de haalbaarheid van een project;
 • Meer vertrouwen van bijvoorbeeld klanten en werknemers;
 • Het verbeteren van de communicatie over privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

 

Consignium kan u bijstaan bij het uitvoeren van een PIA.
Neem contact op met onze privacy officer of bel +31 (0)35 – 879 56 48.