Risk

Riskmanagement

Met onze analyses brengen wij alle risico’s en kansen gestructureerd en op heldere wijze in kaart. Hierbij ontwikkelen wij een gedetailleerd stappen- en implementatieplan voor het beheersen van deze risico’s tot het gewenste niveau.

Bij Consignium bent u verzekerd van echt risicomanagement, want wij verkopen geen verzekeringspolissen. Wij werken altijd met het organisatiebelang van onze opdrachtgevers voorop en bieden de risicoanalyse zoals deze hoort te zijn, waarbij we een onderscheid maken tussen onderstaande analyses.

Full riskscan: aantoonbaar effectief

Met een full riskscan brengen wij bedreigingen en kansen van de onderneming zeer gedetailleerd in kaart. Vergeleken met een standaardscan gaan we hierbij diverse stappen verder. Enerzijds door te kijken naar de wettelijke verplichtingen. Anderzijds door gegarandeerd onafhankelijk te toetsen of de afgesloten verzekeringen daadwerkelijk de ongewenste risico’s dekken en of er verbeteringen mogelijk zijn qua dekking en/of kostenbeperking.

In 67% van de gevallen wordt na een scan besloten om de verzekeringen aan te passen waardoor risico’s beter worden afgedekt en daarmee ook kosten bespaard kunnen worden. Kortom, deze scan geeft aantoonbaar resultaat: een duidelijk beeld van uw risico’s, minder risicobeheerskosten (waaronder voor verzekeringen) en een goede nachtrust.

Future riskscan®

De huidige situatie binnen uw organisatie is in beeld gebracht, maar toch vraagt u zich af welke risico’s u op termijn zou kunnen lopen. Wat komt er op u af bij een nieuwe vestiging in het buitenland of bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving? U weet nog niet gedetailleerd welke ontwikkelingen te verwachten zijn maar u wilt wel helemaal klaar zijn voor de toekomst. Wij voeren en Future riskscan uit om een, zo volledig mogelijk, antwoord te geven op uw vragen.

Risicomanagement / Maatwerk

Niet alle behoeften of problemen op het gebied van risicomanagement zijn te koppelen aan één of meerdere van onze producten. In bepaalde specifieke situaties is maatwerk noodzakelijk, of gewenst. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden en voeren de werkzaamheden volgens afspraak uit. Ook kunnen wij op basis van nacalculatie werkzaamheden voor uw organisatie uitvoeren.

Onze additionele diensten:

Bij vragen kan contact worden opgenomen. Wij kijken graag naar een passende oplossing voor uw vragen.