Risicomanagement

Risicomanagement

Ondernemen zorgt voor zowel risico’s als kansen. Het is belangrijk dat u de risico’s tijdig signaleert en onderkent. De analyses van Consignium brengen de risico’s, maar ook de kansen voor uw bedrijf of organisatie gestructureerd en helder in beeld. Doelstelling is dat het ontwikkelde en gedetailleerde stappen- en implementatieplan voor u de ideale routekaart is. Kortom: Consignium zorgt voor een heldere handleiding naar risicobeheersing tot het gewenste niveau.

Wilt u niet onaangenaam verrast worden door risico’s of gemiste kansen? Schakel dan een expert van Consignium in! Risicomanagement van Consignium is het managen van risico’s in de letterlijke betekenis. Consignium verkoopt geen verzekeringspolissen, maar geeft een helder advies. Het belang van uw organisatie is daarbij de leidraad voor een risicoanalyse op maat. U kunt verder met het advies, een verrijking voor uw bedrijf of organisatie zodat u weet dat u ‘in control’ bent.

Het startpunt van het advies is het belang van uw bedrijf. Daar wordt de risicoanalyse van Consignium op afgestemd. De adviezen worden opgesteld met behulp van onderstaande analyses.

Enterprise riskassessment

Met behulp van een riskassessment brengen de adviseurs van Consignium de bedreigingen én de kansen van uw onderneming bedrijfsbreed in beeld. Dit is de leidraad voor een gedetailleerde rapportage. Een aanpak op maat, waarbij de grootste onzekerheden en risico’s aan het licht worden gebracht. De experts van Consignium gaan, na het vaststellen van de risico’s, met u aan de slag. Doelstelling is om de zwaarste risico’s tot een acceptabel niveau terug te dringen.

Bij het analyseren van de risico’s kan, afhankelijk van de behoefte, extra aandacht besteed worden op specifieke thema’s. Hierbij kunt u denken aan wettelijke verplichtingen, IT Security, Privacy, bedrijfscontinuïteit of een meer internationale oriëntatie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw verzekeringsporfeuille te toetsen op actualiteit. Dekken alle polissen de bestaande risico’s? Of is er oververzekering? Bij 67% van de portefeuilles die Consignium behandelt is een aanpassing gewenst. Dit zorgt voor betere dekking, eventuele kostenbesparing en een duidelijk beeld van uw risico’s en de risicobeheerskosten. Na een scan heeft u het prettige gevoel dat alles in orde is. Dat is ook goed voor de nachtrust.

Future riskscan®

De actuele situatie is in beeld, maar daarbij is nog geen rekening gehouden met toekomstplannen. Misschien zijn er ideeën voor een overname of een nieuwe vestiging in Azië of Amerika. Met de future riskscan brengt Consignium deze mogelijk nieuwe risico’s in beeld. Doelstelling is om uw organisatie startklaar te maken voor een gezonde toekomst.

Andere risicodiensten

Meer weten over de aanpak met de zogenoemde 5 stappen van risicomanagement.

Bij vragen kan contact worden opgenomen. Of maak nu een afspraak.

Wij kijken graag naar een passende oplossing voor uw vragen.