Koningsweg 2-30, Soest, Tel.: 035-879 56 48

5 stappen van riskmanagement

Risicomanagement is een methodiek om op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te kwantificeren en te beheersen.

Afhankelijk van de complexiteit en type organisatie dient er een maatwerk aanpak plaats te vinden. Iedere organisatie is anders, dus de aanpak is ook altijd anders. Maar één ding is zeker: iedere organisatie heeft risico’s en risicomanagement helpt iedere organisatie in het veiligstellen van haar doelen.

Risicomanagement bestaat in de basis uit 5 stappen die afhankelijk van de situatie uitgebreid kunnen worden met een extra verdieping of aanvullende stappen. De basis stappen:

Stap 1: Scoping
Formuleer het doel en de scope van de risicoanalyse. Wil je alleen een afdeling in kaart brengen of het voltallige bedrijf. Richt je voornamelijk op strategische risico’s of op financieel risico? Belangrijk om vooraf duidelijk af te kaderen wat je gaat doen.

Stap 2: Inventariseer de risico’s
Breng alle risico’s in kaart aan de hand van een brainstorm-achtige exercitie. Ook het interviewen van verschillende disciplines van verschillende afdelingen kan interessante informatie opleveren. Voor verdere professionalisering kan het inschakelen van een register risicomanager van Consignium een goede stap zijn

Probeer bij de risico’s een indeling te geven op basis van niveau (strategische, tactisch en operationeel) en categorie (financiële, reputatie, technisch, etc). En waar mogelijk ook een koppeling maken naar de bedrijfsonderdelen en afdelingen.

Stap 3: Analyseer en beoordeel de risico’s
Nadat er een compleet overzicht is van alle risico’s, is de volgende stap om risico’s te kwantificeren op kans en omvang. Hiervoor zijn verschillende modellen beschikbaar. Het resultaat is een helder onderscheid van alle risico’s van klein naar groot. Waarmee uiteindelijk focus aangebracht kan worden op de belangrijkste risico’s die de meeste aandacht moeten krijgen.

Stap 4: Toets en tref maatregelen
In hoeverre worden de geïdentificeerde risico’s al gemitigeerd door bestaande maatregelen? Is het resterende risico nog te hoog dan dienen er additionele maatregelen te worden getroffen om ze binnen een acceptabel niveau te krijgen. Ook het toetsen van de effectiviteit en kosten van de maatregelen is hierbij een belangrijke onderdeel. Immers misschien kunnen de risico’s met een alternatieve maatregelen goedkoper en effectiever worden gemitigeerd.

Stap 5: Monitoren en bijsturen
Na de inrichting van de maatregelen voor het beheersen van de risico’s is het een doorlopende taak om de deze omgeving te monitoren op zijn effectiviteit. Werken de maatregelen voldoende? Zijn er onderdelen die veranderen en zijn er misschien nieuwe risico’s. Het snel bijsturen naar aanleiding van deze veranderingen is een belangrijk onderdeel van risicomanagement.

Wilt u meer weten over risicomanagement of wilt u met een register risicomanager praten voor een maatwerkoplossing, neem dan contact met ons op.