Security

Security

Met security wordt het geheel van maatregelen bedoeld dat getroffen wordt om uw organisatie en organisatiedoelen te beschermen tegen schadelijke invloeden. Dat kunnen externe invloeden zijn, zoals hacking en oplichting, maar ook interne, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Het beschermen van deze belangen van een organisatie wordt ook wel Security Management genoemd.

IT Security

IT Security of Cybersecurity is tegenwoordig een van de grootste beveiligingszorgen van menig ondernemer en manager. De ontwikkelingen in de automatisering gaan razendsnel, helaas anticiperen criminelen hier ‘vakkundig’ op. Veel ondernemingen worden geconfronteerd met een (soms geslaagde) poging tot digitale inbraak. Gevoelige bestanden, software, belangrijke data; het kan zomaar in verkeerde handen komen of geblokkeerd worden bij hacking, randsomware, Ddos of CEO fraude. Met behulp van een systematische en pragmatische aanpak identificeren, kwantificeren en prioriteren de experts van Consignium samen met uw IT-partner uw risico’s.

ISO Normering

Door het implementeren van een normering bespaart een organisatie tijd en kosten die nodig zijn voor het uniform borgen van kwaliteit en het geven van assurance richting klanten en stakeholders. De Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO) in Geneve heeft duizenden nomeringen uitgeschreven. Doelstelling hierbij is om heldere en verenigbare standaarden te hebben. Consignium is gespecialiseerd in enkele normen die relevant zijn voor sector en klanten, zoals de volgende:

  • ISO 9001, norm voor kwaliteitsmanagement
  • ISO 27001, norm voor informatiebeveiliging
  • ISO 27701, norm voor internationaal privacy management
  • ISO 31000, norm voor risicomanagement/beheer

Data Science

Nieuwe technologieën maken het verzamelen van data vandaag de dag steeds eenvoudiger. Tegelijkertijd wordt het voor bedrijven lastiger om in alle verzamelde data waardevolle informatie te vinden en toe te passen. Om dit goed uit voeren zijn er specialisten nodig zoals analisten, data stewards, IT-ers en dataminers. Op het gebied van Data Science is Consignium onder meer actief op transactie-analyses, risicoanalyses, procesoptimalisatie en IT Security. Meer over Data Science.

Security Awareness

Naast de modulaire awareness-trainingen is het van belang de medewerkers continu scherp te houden op het gebied van security. Denk hierbij aan nep-fishing mails, korte filmpjes en gesimuleerde social engineering aanvallen. Klik hier voor meer informatie