Talentforce

Talentforce

Riskmanagement, compliance, privacymanagement, improvement en governance. Het zijn complexe bedrijfsonderdelen die door wet- en regelgeving bijzonder dynamisch zijn. Dit vraagt van organisaties continue alertheid en flexibiliteit. Consignium is scherp en houdt focus op bovengenoemde materie. Dit doen de experts door het combineren van theorie met praktijkkennis en het blijvend bestuderen van de zakelijke markt & economie. Een eenvoudige oplossingen vinden in complexe zaken. Dat is de manier om impact te creëren.

In de wereld van complexiteit staat één element centraal, namelijk talent en menselijk kapitaal. Vanuit Talentforce werkt Consignium aan het ontwikkelen, inzetten en verbinden van talentvolle mensen. Rolmodellen worden uitgedaagd om een positieve verandering op de lange termijn te behalen. Impact te creëren.

Waarde creëren

In de wereld van algoritmen, analyses en repetitieve handelingen blijven competente mensen nodig om de voordelen van automatisering volledig te benutten. De focus op het behoud en het aantrekken van de juiste mensen zorgt ervoor dat Consignium waarde kan creëren.

Consignium ziet en benut kansen. Daarmee wordt geanticipeerd op dynamische klantverwachtingen. Hoe? Door te verbinden vanuit eigen kracht, vakmanschap en verantwoordelijkheid. Hier wordt door onze professionals hard aan gewerkt. Succes komt immers niet vanzelf.

Wij kijken naar potentie, passie en prestatie. Vanuit Talentforce is de focus op de kracht van menselijk potentieel. Daarmee wordt de groei en effectiviteit van zowel organisaties en medewerkers gestimuleerd.

Focus

Talentforce is de overkoepelende benaming voor alles wat te maken heeft met menselijk kapitaal en talent binnen Consignium. De Talentforce richt zich op:

Flexfort
Perfecte matches maken + verbinden. Consignium ontlast professionals in hun zoektocht naar opdrachten en ontzorgt opdrachtgevers bij het vinden van specifiek talent.

Consignium Academy
Consignium werkt aan de sturing van ontwikkeling en prestaties van medewerkers. Daarmee kunnen medewerkers zich blijvend onderscheiden en altijd een stap vooruit denken.

Trainingenoverzicht
Het trainen van de medewerkers van uw organisatie is een essentiële stap in duurzame risicobeheersing. Consignium geeft een overzicht van de beschikbare trainingen via de website.

Kennisdossiers
Overzicht van thema’s waar Consignium specifieke expertise van in huis heeft.