EWI Training

EWI Training

Early Warning Indicators (EWI) zijn indicatoren die u (zeer) vroegtijdig informeren over een bepaald aandienend risico.

In de financiële sector heeft vrijwel iedere organisatie risicomanagement in de organisatie ingebed . Risicomanagement dat zich veelal kenmerkt als reactief risicomanagement met een volwassenheidsniveau van twee à drie volgens Management of Risk (M_o_R). Om een hoger volwassenheidsniveau van risicomanagement te bereiken, is proactief risicomanagement evident. Het onderdeel Early Warning Indicators (EWI) is het kernelement van proactief risicomanagement. Daarnaast spreekt de wet- en regelgeving steeds meer over het belang van het vroegtijdig signaleren van risico’s. Toezichthouders houden zich vanuit de EIOPA-richtsnoeren al bezig met EWI’s, maar ook Basel spreekt over het inrichten van Early Warning Indicators.

Is uw organisatie klaar voor de volgende stap van risicomanagement? Wilt u tijdig de risico’s signaleren zodat er voldoende ruimte is om bij te sturen? Hoe komt u tot een vroegtijdige risico-indicator en hoe kunt u dit inrichten voor uw organisatie? In deze workshop wordt ingegaan op de theorie en de praktijk van het ontwikkelen en vormgeven van Early Warning Indicators.

Onderwerpen

 • Van reactief naar proactief risicomanagement
 • Wettelijk kader
 • Volwassenheidsniveaus van M_o_R
 • Kenmerken van Early Warning Indicators
 • Het inrichten van een EWI voor uw organisatie

Na deze training kunt u:

 • Het nut en de noodzaak van Early Warning Indicators benoemen en intern verkopen;
 • Uitleg geven waarom risicomanagement met EWI volwassener wordt;
 • Overzicht geven van de voor- en nadelen van EWI’s;
 • Zelf het proces doorlopen om te komen tot een EWI voor uw organisatie.

Kenmerken

 • Duur van deze training is circa 3-4 uur
 • Deelnemers doen actief mee in deze training
 • Training is inclusief het boek “Ga Niet Langs Af”

Meer informatie? Neem contact met ons op.