EWI Training

EWI Training

Early Warning Indicators (EWI) zijn indicatoren die u (zeer) vroegtijdig informeren over een bepaald risico dat opkomt.

In de financiële sector heeft vrijwel iedere organisatie risicomanagement ingebed in de organisatie. Risicomanagement dat zich veelal kenmerkt als reactief risicomanagement met een volwassenheidsniveau van twee à drie volgens Management of Risk (M_o_R). Om een hoger volwassenheidsniveau van risicomanagement te bereiken, is proactief risicomanagement evident. Het onderdeel Early Warning Indicators (EWI) is het kernelement van proactief risicomanagement. Daarnaast spreekt de wet- en regelgeving steeds meer over het vroegtijdig signaleren van risico’s. Toezichthouders houden zich vanuit de EIOPA richtsnoeren al bezig met EWI’s, maar ook Basel spreekt over het inrichten van Early Warning Indicators.

Is uw organisatie klaar voor de volgende stap van risicomanagement? Wilt u tijdig de risico’s signaleren zodat er voldoende ruimte is om bij te sturen? Hoe komt u tot een vroegtijdige risico-indicator en kunt u dit inrichten voor uw organisatie? In deze workshop wordt ingegaan op de theorie en de praktijk van het ontwikkelen en vormgeven van Early Warning Indicators.

Onderwerpen

  • Van reactief naar proactief risicomanagement
  • Wettelijk kader
  • Volwassenheidsniveaus van M_o_R
  • Kenmerken van Early Warning Indicators
  • Het inrichten van een EWI voor uw organisatie

Na deze training kunt u:

Het nut en de noodzaak van Early Warning Indicators benoemen en intern verkopen, uitleg geven waarom risicomanagement met EWI volwassener wordt, overzicht geven van de voor- en nadelen van EWI’s en zelf het proces doorlopen om te komen tot een EWI voor uw organisatie.

Kenmerken

  • Duur van deze training is circa 3-4 uur
  • Deelnemers doen actief mee in deze training
  • Training is inclusief het boek “Ga Niet Langs Af”
Meer informatie? Neem contact met ons op.