Wwft-training

Wwft-training

De Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) heeft als doel: het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Naast financiële instellingen zoals banken en verzekeraars vallen ook makelaars, notarissen, accountants onder de verplichtingen van deze wet.

Waarom de Wwft?

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt het vertrouwen in de financiële sector geschaad als financiële ondernemingen (on)bewust een rol spelen bij financieel-economische criminaliteit. De integriteit van het financiële bestel is uiterst belangrijk en is hiermee een van de speerpunten van het toezicht.

Inhoud van de training

De wet kent verschillende elementen die aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden tijdens deze training worden behandeld:

 • Wettelijk kader
 • Risicogebaseerd denken vanuit de Wwft (SIRA)
 • Cliëntenonderzoek / Know Your Customer / Customer Due Diligence (CDD)
 • Witwassen, basisprincipes en hoe was je geld wit?
 • Juridische vormen zoals STAK en Trusts
 • Uiteindelijke belanghebbende (UBO)
 • Politiek Prominente Personen (PEP’s)
 • Transactiemonitoring
 • Ongebruikelijke transacties en het melden bij de FIU
 • Sanctiewet

Opzet van de training

De training is in-company en wordt voor u op maat samengesteld. Zo kunnen de trainers gericht de elementen trainen die binnen uw organisatie aandacht nodig hebben. In de basis kent de training de volgende opzet:

 1. Uitleg herkomst, nut en noodzaak
 2. Theorie- en basisonderdelen
 3. Praktijkcases uitwerken en behandelen
 4. Actualiteit

Wilt u een algemene Wwft-training of wilt u een specifiek onderdeel binnen uw organisatie belichten? Consignium biedt een maatwerkoplossing die het beste past bij uw doelen en uw organisatie.

Neem contact met ons op via het contactformulier of bel 035-8795648