We Create Impact

Wij zijn Consignium

Wij zien een complexe wereld van risico’s, belangen en wetgeving met veel ingewikkelde projecten en organisaties die in beweging zijn. We zien ook dat de oplossing pragmatischer en makkelijker, maar ook effectiever en leuker kan. Dat is Consignium. Enthousiaste consultants die complexiteit eenvoudig kunnen maken. Impact creëren.

Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen voor een optimaal resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met onze klanten. We create impact!

 

Dit doen we door:

De wet- en regelgeving op een passende manier te vertalen naar de praktijk binnen uw bedrijf. Onze consultants willen jou ondersteunen om de complexe materie op zo’n manier te vertalen dat jouw medewerkers op een laagdrempelige manier bewust worden van de relevante wet- en regelgeving.

Het realiseren van optimaal risicomanagement, verbeteren van prestaties, optimaliseren van uw organisatie en het efficiënt inrichten van wet- en regelgeving. Dat is waar de consultants van Consignium goed in zijn.

Bij ieder project en iedere dienst die wij verlenen zorgen we voor een optimaal resultaat, enerzijds door onze deskundigheid en anderzijds door het prettige contact met jou als onze klant.

 

118

tevreden klanten

We create impact

Ben jij al overtuigd in wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.

Als je persoonsgegevens verzamelt, ben je verplicht om de mensen van wie je die gegevens verzamelt hierover te informeren. Dat kun je bijvoorbeeld doen met een privacyverklaring, ook wel een privacy statement genoemd.

De AVG stelt een aantal specifieke eisen waar een privacy statement aan moet voldoen. Deze eisen gaan over de inhoud, de toegankelijkheid en de duidelijkheid van de informatie.

Een privacy statement is een belangrijk uithangbord naar de buitenwereld over jouw privacy huishouding. Een transparant privacy statement kan je helpen om een betere ondernemer te zijn. Deze rechtsgeldige privacyverklaring bepaalt wat je klanten, bezoekers of personeel van je mogen verwachten en wat je van hen verwacht. 

Graag maken wij een privacy statement op maat voor jou. Onze consultants staan voor je klaar, waarbij we werken op plug-and-play basis. 

Je hebt al een privacy statement op maat v.a. € 390,-

 

Risico inventarisatie

Samen met jou kijken we naar het huidige AVG proces en de mogelijke hiaten binnen uw organisatie.

Data bescherming

Bescherm de gegevens van jouw medewerkers en klanten volgens de Europese AVG.

Preventie

Wij kennen de valkuilen en bieden praktische oplossingen voor preventie van de meest voorkomende AVG-risico's.

In control

Een belangrijke maatregel voor borging van de ingevoerde maatregelen en procedures is controle.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Onze diensten zijn:

 • Riskmanagement
  Wil jij niet onaangenaam verrast worden door risico’s of gemiste kansen? Schakel dan een expert van Consignium in! Risicomanagement van Consignium is het managen van risico’s in de letterlijke betekenis. Consignium verkoopt geen verzekeringspolissen, maar geeft een helder advies. Het belang van uw organisatie is daarbij de leidraad voor een risicoanalyse op maat. U kunt verder met het advies, een verrijking voor uw bedrijf of organisatie zodat u weet dat u ‘in control’ bent.
 • Compliance
  Nieuwe wet- en regelgeving kan grote gevolgen hebben voor de organisatie. Ook voor jouw organisatie. Om geen onnodige risico’s te lopen en onnodige kosten te maken is een gestructureerde aanpak noodzakelijk. Wij spreken uit ervaring. Bij het door ons ontwikkelde compliance-traject worden alle maatregelen gestructureerd geïmplementeerd binnen jouw organisatie zodat jij snel voldoet aan de wet- en regelgeving en de bedrijfsactiviteiten normaal doorgaan.
 • Privacy

  Door de toenemende digitalisering krijgen organisaties voortdurend te maken met privacyvraagstukken. Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De verwachting is dat de wetgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens zich blijven ontwikkelen. Het onjuist omgaan met persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee. Deze kunnen de organisatie veel schade berokkenen. De consultants van Consignium helpen uw organisatie graag met het oplossen van vragen op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Met kennis en ervaring staan zij klaar en er wordt gewerkt op plug-and-play basis.

 • Improvement

  Bij improvementmanagement-trajecten wordt gedetailleerd naar de strategische kant van de organisaties gekeken. Hoe kan de organisatie haar strategie herijken, zodat er kostenefficiëntie wordt gerealiseerd, nieuwe markten worden aangeboord, het productassortiment kan worden geactualiseerd en omzet kan worden verhoogd? Alles met als hoofddoel: een gezonde en toekomstbestendige organisatie.

 • Governance
  Met de hulp van een externe consultant kun jij de bomen weer door het bos zien. De ervaren en deskundige consultant kan vanuit een positief kritische blik een helder advies geven voor een nieuwe, dynamische en effectieve inrichting, zodat jouw bedrijf klaar is voor de toekomst. Denk hierbij ook aan het vaststellen van procesketens, RACI’s, beleidsvorming, taken en verantwoordelijkheden. Het inschakelen van een deskundige consultant voorkomt veel hoofdbrekens en kopzorgen. Met de inrichting van een volwassen interne organisatie zorg jij voor een stevig fundament om verdere doorgroei mogelijk te maken. Een waardevolle investering!
 • Trainingen
  Human Capital is een van de belangrijkste assets van een organisatie en een belangrijk onderdeel bij risicobeheersing. Veel risico’s kunnen worden gemitigeerd door maatregelen in processen, systemen, procedures en dergelijke. De mens blijft (helaas) een zwakke schakel en is de oorzaak van veel incidenten en risico’s. Het trainen van medewerkers van jouw organisatie is dan ook een essentiële stap in duurzame risicobeheersing.

We create impact

Wij bieden “FG as a service”.
De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) heeft een essentiële rol voor de bescherming van persoonsgegevens binnen een organisatie. Een FG is een onafhankelijk toezichthouder op de naleving van de AVG binnen een organisatie. Voor veel organisaties is het wettelijk verplicht een FG aan te stellen. Een FG is onder meer verantwoordelijk voor het houden van onafhankelijk toezicht op, en adviseren van de organisatie over de juiste en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. 
Meer weten over hoe Consignium jouw organisatie kan helpen met de invulling van de rol FG?
Lees hier alles over deze service.

 
Financial Economic Crime specialist.
Consignium kan jouw organisatie helpen met de bestrijding van Financial Economic Crime (FEC). Onder economische criminaliteit verstaan we: financiële misdrijven, fiscale ontduiking, witwassen van gelden, financiering van terrorisme, ondermijning en strijdig handelen met (internationale) sanctieregels. 
De bestrijding van FEC is vaak een complexe compliance uitdaging. Consignium ondersteund jouw organisatie hier graag bij. 
Lees hier hoe wij jouw organistatie kunnen helpen.

Wij zijn Consignium